ایران کهن (ببین ما چه کشوری بودیم)

ببین کشور ما چقدر وسعت داشت !

مرگ بر آمریکا

توف به ذات انگلیس.شوروی.آمریکا که به ایران لطمه های بسیار در تاریخ زدند

خاک بر سر قاجار و پهلوی که اینطور خوش گزرانی میکردند و فقط زورشون به مردم خودشو یعنی ایران میرسید .جلوی کشور های دیگه هیچ گوهی نمی خوردند .من که آنها را حلال نمی کنم که می توانستم یک ایالت داشته باشیم

/ 0 نظر / 13 بازدید