اوباما یک ایرانی الاصل است

بر اساس تازه ترین تحقیقات تاریخ بارک اوباما ایرانی الاصل است

ایزتاس گزارش داد که تازه ترین تحقیقات یک تیم تحقیقاتی تاریخی بر روی اصل و نسب باراک حسین ا.باما نشان داه اسکه او یک ایرانی الاصل است . به گزارش آسوشیتد نیوز دکتر اندی واسهول از موسسه تخقیقات تارخی و دیرینه شناسی دانشگاه معتبر ان آی تی آمریکا اعلام کرده است که مطابق طتحقیقات بعمل آمده باراک اوباما نسبتا از اهالی جنوب ایران و سنی است.

بر اساس این تحقیقات خاندان اوباما در حقیقت همان خاندان معروف اوبامای بند بوشهر هستند که در دوران قاجاریه جلای وطن کرده و طی چند نسل به آمریک رسیده اند.جد بزرگ اوباما میر محمود خان اوبامایی که از میر آب های معروف بوشهر بوده و بهمین خاطر او را او با ما (یعنی آب با ما ) نام فامیل نهاده اند. او پس از یک نزاغ خونین با سقاباشی ناصرالین شاه قاجار از بوشهر فرار کرده و به سر حدات عثمانی میرودوی ابتدا در حلبچهبه عنون تاجر زرد چوبه فعالیت کرده و پس از ارتقا در تجارتش به عنوان تاجر زعفران به شهر حلب (در سوریه کنونی ) می رود . مقارن با ایام مشروطه میر محمود خان در حلب فوت مینمود و پسر وی کامران میرزا اوباما به خاطر ضدیت اهالی عثمانی با ایرانی هاا خانواده را به سمت طرابلس می کوچاند .خاندان اوباما در آنجا به تجارت تنباکو مشغول می شوند ام پس از ممنوعیت استعمال دخانیات قلیان در آنجا دسته دسته شده و به جاهای دیگر مهاجرت می کنند.در این ایام که اندکی قبل از جنگ جهانی دوم بوده پدر بزرگ حسین به همراه خانواده اش به جنوب غربی آفریقا مهاجرت می کنند.وی آنجا برای امرار معاش از پشم شتران پارچه درست می کرده و به اسم ایرانی بَرَک به فروش می رسانده که پس از پایان جنگ جهانی به شدت مورد استقبال آمریکایی ها قرار گرفته و به همین خاطر از طرف معاون شهردار واشنگتن دی سی "ریچاردزبیریف"به آنجا دعوت می شود.

وی پس از ورود به خاک آمریکا همراه خانواده اش در تگزاس رحل اقامت می افکند و به تولید و تجارت برک ( در گویش آمریکایی آن زمان "باراک")می پر دازد. اما پس از چندی به خاطر ممنوعیت واردات شتر و پشمش به آمریکا ورشکسته شده و به ناچار فرزندانش را به مدرسه می فرستد.

پدر باراک یعنی حسین اوباما پس از طی دوران مدرسه و دانشگاه تابعیت آمریکایی بدست آورده با یک دختر مسیحی ازدواج کرده.وسپس به اصرار خانواده همسر خود به ناچار مذهب مسیحی اختیار می کند. و از انتخاب اسم اسلامی یا ایرانی برای فرزند خود منع می شود. به همین خاطر با انتخاب نام "باراک"که در حقیقت همان لفط فارسی برک است و انتقال نام میانی و نام خانوادگی "حسیناوباما"برای پسرش سعی در حفظ هویت خود بر فرزندانش می کند.

همچنین به گزارش خبر نگار ختصاصی (.......)دکتر انوشیروان کیهانی زاده میهن پرست ضمن رد این فرضیه گفت:از آنجا که ثابت شده استتمام آدم های مهم در دنیا اصالتی ایرانی دارند اینجانب از ابتدا به ایرانی بودن اوباما مشکوک بودم.

تاکنون اوباما نسبت به درک،تایید و اظهار نظر درباره این فرضیه تاریخی نگاران هیچگونه عکس العمل محسوسی از خود ساتع نکرده است.

/ 0 نظر / 23 بازدید