مرگ های عجیب

مرگ های عجیب و شاید هم خیل ساده:

آرنولد بنت:داستان نویس انگلیسی(1867،1931)وی برای آنکه ثابت کند آب شهر پاریس از نظر بهداشتی کاملا سالم است،یک لیوان از آن را خورد و در اثر تیفوئید ناشی از آن درگذشت!

آگاتو کلس :(خودکامه سرایکیوز289،371 ق.م)در اثر قورت دادن خلال دندان خفه شد.

آلن پینکر تون:هنگام نرمش صبگاهی به زمین خورد و زبانش لای دندانش ماند و زخم شد و در اثر قانقاریای ناشی از این زخم در گذشت.

اسکند کبیر:(پادشاه مقدونی )به دنبال دو روز میگساری و عیاشی در آثر تب در گذشت.

الکساندر :(پادشاه یونان )یک میمون خانگی او را گازش گرفت و بر اثر عفونت خون در گذشت.

تامس آت وی :(نمایشنامه نویس آنگلیسی)مرد فقیری بود و به دنبال روزها گرسنگی سرانجام پولی به دست آوردو با آن مقداری گوشت خرید و از شدت ولع همان لقمه دهان پر کن اول گلو گیرش شد و خفه اش کرد!

جان وینسون:(ماجرای جوی بریتانیا)وی در 72 سالگی از اسب افتاد و میخی وارونه بر زمین افتاده بود ،در سرش فرورفت.

جروم ناپلئون بناپارت:(آخرین بناپارت آمریکایی) در سنترال پارک نیویورک،پایش به زنجیر سگ زنش گرفت و افتاد و در اثر زخم های حاصله در گذشت.

جورج دوک کلارنس :(انگلیسی)به دستور برادرش ریچارد سوم در خمره شراب خفه شد.

جیمز داگلاس ارل مورتون:(ژنرال مکزیکی ) اسبش در شن روان گرفتار شد و سنگینی طلاهایی که به همراه داشت باعث فرورفتن در ون ماسه شد.

/ 0 نظر / 70 بازدید